17.06.2015 - RADIOCOM demarează etapa de testare a implementării televiziunii digitaleCOMUNICAT DE PRESĂ privind IMPLEMENTAREA TELEVIZIUNII DIGITALE TERESTRE ÎN ROMÂNIA

RADIOCOM demarează etapa de testare a implementării televiziunii digitale în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara

Bucureşti, 17 iunie 2015 - în contextul trecerii la sistemul de emisie digitală terestră a programelor de televiziune, începând din 17 iunie 2015 – dată la care emisiile de televiziune analogică terestră în UHF vor înceta, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM), sub coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, şi împreună cu Societatea Română de Televiziune, va derula o etapă premergătoare trecerii la emisia digitală terestră, prin implementarea unei soluţii de tranziţie a transmisiilor în format DVB-T2, cu acoperire în municipiile Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi. în această fază, RADIOCOM va folosi o parte dintre echipamentele care au transmis în banda UHF (postul TVR 2). în prezent, se află în derulare licitaţia pentru achiziţionarea unor echipamente noi.

În paralel, conform O.U.G. publicată în Monitorul Oficial (Partea I, Nr. 423/15.VI.2015), RADIOCOM va continua, cu caracter temporar, până la 31 decembrie 2016, emisia pe cale terestră a postului public de televiziune - TVR1 în format analogic, în banda de frecvenţă VHF, pentru a menţine continuitatea informării întregii populaţii a României.

Proiectul de implementare a televiziunii digitale terestre în România, realizat de RADIOCOM, în urma adjudecării a 3 licenţe naţionale în banda UHF, este planificat a se desfăşura astfel:

 • Pentru MUX1, realizarea unei reţele naţionale cu o acoperire de minim 90% din populaţie, cu emiţătoarele instalate, până la data de 31 decembrie 2016. Pachetul de programe transmis pe MUX1, în format DVB-T2, va fi "free to air" şi va conţine programe publice şi comerciale. Această fază a proiectului va demara, în data de 17 iunie 2015, cu o etapă premergătoare.
 • Pentru MUX2 şi MUX4, se vor realiza două reţele naţionale până la data de 17 mai 2017, prin intermediul cărora se pot transmite programe comerciale de televiziune.

 • Etapa premergătoare MUX1

  În prima fază, în Etapa "TEST", se vor testa:
 • modul în care emiţătoarele analogice existente pot fi upgradate pentru emisia DVB-T2;
 • calitatea semnalului transmis de emiţătoarele upgradate;
 • parametrii de emisie ai emiţătoarelor upgradate;
 • disponibilitatea şi capabilitatea liniilor de transport a modulaţiei;
 • zonele de serviciu realizate, utilizând schema de modulaţie adoptată;
 • echipamente de recepţie DVB-T2 care pot fi utilizate de populaţie.

 • Pachetul de programe transmis, "free to air", în format DVB-T2, va ajunge la populaţie cu o calitate superioară faţă de transmisia analogică şi va putea fi recepţionat, astfel:
 • Direct cu televizorul, dacă are tuner DVB-T2 încorporat, şi antenă exterioară cu câștig de minim 10 dB, bine degajată, orientată spre emiţător şi prevăzută cu un cablu coaxial de bună calitate, cu pierderi cât mai mici;
 • Prin intermediul unui receptor extern digital DVB-T2 (set top box) conectat la televizorul clasic şi antenă exterioară cu caracteristicile de mai sus. Conectarea acestuia la televizor se va face prin intermediul ieşirilor analogice (RCA, SCART) sau digitale (HDMI).

 • Etapa propriu-zisă MUX1 este preconizată să înceapă în trimestrul al IV-lea 2015. Realizarea reţelei se va face cu echipamente de emisie noi.

  Din acest moment, va începe Etapa "START PROIECT" prin implementarea reţelei MUX1 în 118 amplasamente, de mică şi mare putere, care vor deservi cu programe "free to air" cel puţin 90% din populaţie până la data de 31 decembrie 2016. Pachetul de programe va conţine 14-16 programe în format SD sau combinaţii SD/ HD. Modul de funcţionare al emiţătoarelor va fi în reţele SFN (prin utilizarea unui singur canal în fiecare zonă de alocare; o alocare este echivalentă cu aproximativ suprafaţa unui judeţ - suprafaţa României a fost împărţită în 36 de alocări).

  Etapa MUX2 şi MUX4 este preconizată să înceapă în anul 2016 şi va consta în implementarea celor două reţele.

  Etapa EXPERIENŢĂ. Pe baza experienţei acumulate în etapa premergătoare, de teste, se va adopta cea mai bună soluţie tehnico-economică de implementare. Răspunsul reţelei MUX1 la parametri proiectaţi va determina o mai bună definire a celor două reţele. Etapa are drept scop instalarea a cel puţin 36 de emiţătoare/ multiplex până la data de 17 mai 2017, adică a cel puţin unui emiţător/ multiplex/ alocare.

  Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., cu o istorie de aproape opt decenii, este lider în domeniul broadcasting-ului, asigurând difuzarea şi transportul programelor publice naţionale de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune prin intermediul celei mai mari reţele de emiţătoare şi translatoare de televiziune.