RADIOCOM anunţă încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice

       RADIOCOM anunţă încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu cel mai mare producător de energie din România


       Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM) a încheiat recent un contract avantajos de furnizare a energiei electrice cu Hidroelectrica S.A., cel mai mare mare producător de energie din România.


       Astfel, RADIOCOM îşi optimizează costurile energetice prin încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice la un preţ competitiv, după ce a beneficiat anterior de servicii de energie electrică în calitate de furnizor de ultimă instanţă.


       Asigurarea alimentării cu energie electrică a instalaţiilor proprii de electroalimentare, distribuite în 631 locuri de consum, joacă un rol esenţial în asigurarea unei funcţionări eficiente şi fără întreruperi a reţelelor de broadcasting şi comunicaţii electronice ale companiei.


       "Sistemele de electroalimentare ale reţelelor de broadcasting şi comunicaţii electronice ale RADIOCOM reprezintă un punct de plecare pentru asigurarea unor servicii de calitate, la standardele solicitate de clienţii noştri.


       Încheierea acestui contract are la bază necesitatea vitală de a achiziţiona energie electrică la un preţ avantajos pentru a asigura funcţionarea eficientă a RADIOCOM şi a infrastructurii sale tehnice, necesare pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor pentru care a fost înfiinţată compania.", a declarat Alexandru - Hazem KANSOU, directorul general al RADIOCOM.


       Potrivit actului său de înfiinţare, RADIOCOM asigură furnizarea serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi ale Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), îndeplinind astfel un serviciu public, care constă în asigurarea continuităţii dreptului la informare gratuită a populaţiei, ca drept constituţional al cetăţenilor României.


       RADIOCOM îşi concentrează eforturile în valorificarea resurselor sale tehnologice şi experienţei acumulate. Într-un mediu dinamic al pieţei serviciilor de telecomunicaţii, compania se angajează să gestioneze reţelele astfel încât să ofere clienţilor o conectivitate rapidă, fiabilă şi sigură. Această abordare are ca scop optimizarea proceselor operaţionale şi eficienţa costurilor, inclusiv reducerea costurilor cu energia electrică.


       RADIOCOM ocupă poziţia de lider în domeniul broadcasting-ului la nivel naţional, fiind în acelaşi timp un important furnizor de reţele şi servicii de transmisii de date din România.