30.05.2022 – Interviu Dragoş PREDA, Director General RADIOCOM, în SUPLIMENT IC&T – Bursa.ro

Interviu Dragoş PREDA, Director General RADIOCOM, în SUPLIMENT IC&T - Bursa.ro: "Conflictul din Ucraina a pus la încercare piaţa tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor"


       Reporter: Care sunt efectele pe care le-a lăsat pandemia, dar şi influenţele războiului asupra sectorului dumneavoastră de activitate?


       Dragoş Preda: Astăzi, întreaga Europă se află într-un context politic complex. Suntem cu toţii sub impactul unei crize care ne-a forţat să ne reanalizăm priorităţile, să ne acomodăm şi cu alte provocări decât cele cu care eram obişnuiţi, iar acest eveniment de amploare internaţională este un prilej extraordinar de a iniţia un dialog deschis despre viitorul european, pe domenii de interes major cum ar fi Energie, Educaţie, Cercetare, Securitate Cibernetică etc.


       Progresul transformării digitale a condus inevitabil la noi ameninţări la adresa securită ţii cibernetice. Criminalitatea informatică şi atacurile cibernetice au devenit din ce în ce mai frecvente odată cu pandemia de Covid-19 şi, mai ales acum, în contextul atacului militar al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, ţintind instituţii, organizaţii ţi companii.


       În condiţiile în care România î şi promovează şi consolidează profilul european de lider în domeniul securită ţii cibernetice şi al telecomunicaţiilor de mare şi foarte mare viteză, mai ales în contextul găzduirii sediului Centrului European pentru Securitate Cibernetică, RADIOCOM este pregătită să valorifice oportunită ţile acestui context favorabil, sprijinind obiectivele-cheie naţionale importante.


       Totodată, conflictul din Ucraina a pus la încercare piaţa tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C), determinând o dinamizare câteodată forţată şi punerea acesteia în faţa unor abordări pragmatice.


        Suntem în zorii unei noi ere în ceea ce priveşte realitatea reţelelor de telecomunicaţii. Această realitate se extinde la multiple domenii: furnizarea de servicii de reţea, arhitectura serviciilor de reţea şi ingineria reţelelor şi operaţiuni, în timp ce fiind determinaţi de cerinţe disparate variind de la flexibilitatea serviciilor şi calitate sporită a serviciilor, la necesitatea de a diminua cheltuielile operaţionale (OPEX) şi cheltuielile de capital (CAPEX).


        Reporter: Cum arată piaţa de IT&C după ultimele crize?


        Dragoş Preda: Criza sanitară ne-a zguduit cotidianul din temelii şi ne-a făcut să regândim conexiunile dintre sănătatea noastră, cea a mediului, piaţa muncii şi competitivitatea mediului de afaceri. COVID-19 a perturbat modul de funcţionare a tuturor companiilor, indiferent de sectorul de activitate. Este evidentă dependenţa tot mai mare de tehnologie, care va deveni de fapt noul normal în viaţa fiecărei organizaţii. Tehnologia digitală are un rol cheie în transformarea economiei şi a societă ţii, iar situaţia creată de pandemia de COVID-19 a impulsionat accelerarea tranziţiei tehnologice la nivel global.


       Ca atare, pandemia de COVID-19 a făcut ca nevoia de accelerare a tranziţiei digitale, atât în Europa, cât ţi la nivel mondial, să devină ţi mai presantă.


       Totodată, în prezent, întreaga Europă se află într-un context politic complex. Invazia Ucrainei de către Rusia a declanşat un răspuns global extraordinar, inclusiv sancţiuni economice ţi tehnologice din partea multor ţări ... perturbând vechiul status-quo al aţa-zisei libertă ţi din mediul online.


       Ca răspuns la aceste ameninţări, entită ţile statale, dar şi non-statale s-au orientat către ideea de "norme cibernetice" - aşteptări privind un comportament adecvat în spaţiul cibernetic - pentru a reglementa comportamentul statelor şi a limita daunele cauzate de activitatea cibernetică rău intenţionată. Pentru a dezvolta şi răspândi aceste norme cibernetice, diverse state şi entită ţi non-statale interesate au promovat diferite procese, inclusiv în contexte multilaterale, private, industriale. Aşa a apărut diplomaţia normativă multilaterală care implică eforturile statelor de a elabora norme cibernetice. Totodată, industria IT&C este conştientă atât de oportunităţile, cât şi de riscurile prezente în lumina impactului sancţiunilor economice asupra Rusiei. Acest context a iniţiat dialoguri deschise despre viitorul european la cele mai înalte niveluri, pe domenii de interes major cum ar fi Energie, Educaţie, Cercetare, Securitate Cibernetică etc.


        O piaţă în continuă definire tinde în prezent să se întregească în anumite graniţe normative în curs de adoptare. (...)


       Conţinutul integral al interviului poate fi accesat AICI