03.10.2018 - Primul contract cadru pe patru ani, încheiat între RADIOCOM şi SRTvPrimul contract cadru pe patru ani, încheiat între RADIOCOM şi SRTv

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM), sub coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), a încheiat un acord cadru pe patru ani cu Societatea Română de Televiziune (SRTv), pentru prestarea serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor publice de televiziune, pe cale terestră în format digital.

Având în vedere negocierile susţinute pe care le-am avut în ultimii trei ani cu SRTv, semnarea pentru prima dată a unui acord cadru pe o perioadă de patru ani reprezintă un succes comun al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi RADIOCOM în perspectiva continuării şi finalizării procesului de implementare a televiziunii digitale terestre în România.

Semnarea acordului cadru a avut la bază demararea de către SRTv a procedurii de negociere fără publicare pentru achiziţia de servicii privind preluarea, transportul şi difuzarea programelor televiziunii publice, inserţiile şi transmisiile interne şi internaţionale, pentru o perioadă de patru ani, începând cu 01.01.2019.

RADIOCOM a depus oferta, în conformitate cu documentaţia de atribuire, în data de 17.09.2018. În urma şedinţei de negociere, care a avut loc la sediul SRTv, oferta depusă de RADIOCOM a fost declarată, de către comisia de evaluare, conformă cu cerinţele din documentaţia de atribuire.

Semnarea acordului cadru deblochează procedura de negociere cu Banca Europeană de Investiţii (BEI), în vederea încheierii unui acord de finanţare, condiţie necesară demarării achiziţiei de echipamente şi servicii aferente implementării proiectului de televiziune digitală terestră.

Finanţarea BEI alături de fondurile atrase în urma derulării unei proceduri de achiziţie pentru finanţare de la o bancă comercială şi fondurile din surse proprii vor permite implementarea proiectului de televiziune digitală terestră.

RADIOCOM este operatorul naţional care asigură, conform licenţei, preluarea, transportul şi difuzarea programelor publice de televiziune în format digital terestru, începând din 17.06.2015, printr-o soluţie tranzitorie.