14.08.2018 - RADIOCOM a finalizat cu succes prima etapă de supraveghere a SMI14.08.2018 - RADIOCOM a finalizat cu succes prima etapă de supraveghere a Sistemului de Management Integrat

RADIOCOM a finalizat cu succes, în această perioadă, prima etapă de supraveghere a Sistemului de Management Integrat, implementat și certificat în anul 2017. Auditul a fost efectuat de organismul extern de certificare RINA SIMTEX.

Auditul realizat de RINA SIMTEX a confirmat faptul că Sistemul de Management Integrat (SMI) al RADIOCOM este funcțional, în conformitate cu cerințele standardelor de referință: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008, SR ISO/IEC 27001:2013, fapt pentru care a eliberat cerficatele RADIOCOM, valabile pentru perioada 2018-2019.

Prin implementarea SMI, RADIOCOM demonstrează că este permanent preocupată să furnizeze clienților săi servicii de calitate, respectând obligațiile privind politica de management a mediului și, totodată, venind în întâmpinarea nevoii de performanță în sănătatea și siguranța în muncă a angajaților, dar și a partenerilor săi. De asemenea, pentru asigurarea securității informațiilor pe care le procesează, RADIOCOM îndeplinește cerințele legislative aplicabile în domeniul său de activitate.

***


Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) este principalul furnizor național de servicii de broadcasting și jucător important în domeniul comunicațiilor electronice. Portofoliul variat de servicii oferite de RADIOCOM se adresează, în principal, segmentului de clienți business, dar și segmentului rezidențial.

RINA SIMTEX este un organism de certificare care oferă o gamă largă de servicii de certificare, verificare a conformității, inspecții și instruire. Acesta este prezentă în România din anul 2006 și face parte din grupul internațional RINA.