17 mai - RADIOCOM celebrează Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale

                            17 mai - RADIOCOM celebrează Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii InformaţionaleRADIOCOM celebrează astăzi, 17 mai, Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale.


Această zi este dedicată sărbătoririi tuturor profesioniştilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, care aduc o contribuţie semnificativă la dezvoltarea acestui sector ce a revoluţionat modul în care comunicăm şi interacţionăm între noi.


"Telecomunicaţiile joacă un rol vital în societatea noastră şi sunt esenţiale pentru dezvoltarea economică, socială şi politică, reprezentând un serviciu fundamental şi o unealtă indispensabilă pentru progresul uman.


Astăzi, toate organizaţiile depind de reţelele de telecomunicaţii şi sistemele societăţii informaţionale. RADIOCOM pune accent pe consolidarea infrastructurii sale de telecomunicaţii pentru a oferi servicii de cea mai înaltă calitate clienţilor şi partenerilor săi, garantând astfel o comunicare fiabilă şi eficientă.


Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale ne reaminteşte tuturor celor care activăm în această industrie cât de importantă este munca noastră pentru lumea în care trăim.


Inginerii din sectoarele tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor merită apreciere, iar astăzi este ziua potrivită să le mulţumim şi să îi apreciem.


Transmitem tuturor celor implicaţi în această industrie încurajarea de a manifesta creativitate şi perseverenţă în eforturile de a îmbunătăţi accesul, utilizarea şi calitatea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.", a declarat Alexandru-Hazem KANSOU, Director General RADIOCOM.


                                                                                    ***


Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale este sărbătorită în fiecare an pe 17 mai cu scopul de a creşte conştientizarea globală asupra potenţialului pe care internetul şi celelalte tehnologii de informare şi comunicare îl pot aduce în societate şi economie, precum şi identificarea modalităţilor de reducere a decalajului digital, potrivit www.un.org.


Anual, Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale este dedicată unei activităţi inovatoare, reprezentativă pentru industria globală a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În 2023, acest eveniment se desfășoară sub genericul: “Susţinerea ţărilor mai puţin dezvoltate prin tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor”.


Tema abordată în acest an evidenţiază importanţa promovării tehnologiilor de informare şi comunicare în ţările cu nivel scăzut de dezvoltare, prin intermediul investiţiilor care pot asigura o creştere durabilă pe termen lung. Cooperarea globală este esenţială pentru a diminua decalajul digital, astfel încât toţi cetăţenii să beneficieze de acces la noile tehnologii.


Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii informaţionale, celebrată pe data de 17 mai, marchează două zile internaţionale.


Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor a fost sărbătorită pentru prima dată pe 17 mai 1969. Aceasta marchează înfiinţarea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) şi semnarea primei Convenţii Internaţionale privind telegrafia în 1865. În martie 2006, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a proclamat 17 mai Ziua Mondială a Societă ţii Informaţionale. În cadrul Conferinţei UIT, care a avut loc în noiembrie 2006, în Antalya, Turcia, s-a decis să sărbătorească atât ziua telecomunicaţiilor, cât şi ziua societăţii informaţionale pe 17 mai, sub numele de Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale.


UIT este un organism specializat al ONU, cu sediul la Geneva, Elveţia, în cadrul căruia guvernele şi sectorul privat realizează coordonarea la nivel mondial a serviciilor de reţele de telecomunicaţii. România a devenit parte a acestui prestigios organism încă din 1866.


RADIOCOM este, din august 1998, membră a Sectorului Radiocomunicaţii din UIT, cu drepturi depline şi obligaţii conforme cu statutul Uniunii.