15.10.2015 - Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. a pus în funcţiune releul de la CoştilaSocietatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. a pus în funcţiune releul de la Coştila

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. a extins aria de acoperire cu transmisii DVB-T2 prin punerea în funcţiune a emiţătorului de la Coştila, din munţii Bucegi, în canalul 21. Acoperirea în recepţie fixă realizată de acest emiţător cu semnal digital terestru este de aproximativ 28% din populaţia României.

Astfel, aria de acoperire cu televiziune digitală terestră, în standard DVB-T2, a crescut de la 24% la peste 40% din populaţie. Ţinta de acoperire în recepţie fixă pentru finalul anului 2015 este de aproximativ 50% din populaţie.

Trecerea de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră se face, momentan, cu o soluţie tranzitorie, prin intermediul unor emiţătoare analogice modificate de specialiştii Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.

Transmisiile DVB-T2 demarate în data de 17 iunie a.c., din amplasamentele Bucureşti-Herăstrău, Cluj-Feleac, Iaşi-Pietrăria şi Timişoara-Urseni, se extind prin punerea în funcţiune a emiţătorului din amplasamentul Bucegi-Coştila.

Amplasamentul Coştila, situat la aproape 2.500 m altitudine, este unul dintre cele mai importante la nivel naţional, prin aria deservită.

Soluţia tranzitorie, alcătuită, în prezent, din cinci emiţătoare, va fi extinsă până la sfârşitul anului cu emiţătoarele din amplasamentele Oradea, Comăneşti, Suceava, Constanţa-Litoral, Craiova-Şimnic şi Târgu-Mureş.

Pachetul de programe de televiziune care pot fi recepţionate, în acest moment, în standard DVB-T2, cuprinde programele Societăţii Române de Televiziune - TVR1, TVR2, TVR3 şi TVR HD.

Până la 31 decembrie 2016, cel puţin 90% din populaţia ţării va avea acces la televiziunea digitală terestră, conform condiţiei impuse prin "Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru MUX1", deţinută de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. va menţine, temporar - până la data de 31 decembrie 2016, emisia programului TVR 1 în format analogic, în banda de frecvenţă VHF. Informaţii despre zona de acoperire pentru transmisia terestră de televiziune digitală, de la momentul lansării şi, inclusiv, până la punerea în funcţiune a emiţătorului de la Coştila, pot fi obţinute prin consultarea hărţilor aici.