14.08.2018 - SNR implementează Ordinul nr. 600/201814.08.2018 - SNR implementează Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) se află, în acest moment, în plin proces de implementare a cerințelor stipulate în Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În vederea asigurării conformității cu standardele impuse de OSGG nr. 600/2018, SNR a demarat programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial în companie, cu scopul de a crea premisele susținerii unui stil de management care va face trecerea de la corecție la prevenție.

Din aprilie 2018, SNR a depus eforturi susținute, atingând în prezent un grad de peste 95% în ceea ce priveşte implementarea integrală a celor 16 standarde impuse de OSGG nr. 600/2018. Dintre acțiunile derulate de companie, în sensul implementării Ordinului, menționăm: demararea analizei procedurilor, a proceselor, raportărilor şi a activităților departamentelor; îndeplinirea programului de dezvoltare şi implementare a Sistemului de Control Intern Managerial şi elaborarea materialelor de training privind noile reglementări. De asemenea, la nivelul companiei, au fost adaptate la noile cerințe componența Comisiei de Monitorizare şi modul de funcționare a acesteia.

Prin adoptarea OSGG nr. 600/2018, se completează reglementările în domeniul controlului intern managerial, asumate deja de SNR. Acest Ordin flexibilizează acțiunile de adoptare a standardelor controlului intern managerial, simplificând astfel procedurile de lucru.

Control intern managerial se referă la monitorizarea permanentă a activităților, cu un ansamblu de reguli de management aplicabil în fiecare structură din cadrul companiei.