17.05.2012 - Ziua Internaţională a TelecomunicaţiilorZiua Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 2012

Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 2012 se desfăşoară anul acesta sub genericul „Femeile în sectorul TIC”.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – UIT (International Telecommunication Union – ITU) a anunţat că, pe parcursul acestui an, îşi va concetra atenţia asupra femeilor, folosind puterea instrumentelor TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) în a oferi noi oportunităţi digitale pentru a pune capăt discriminării lor şi a le încuraja să-şi obţină locul de drept în societate, ca egal al bărbaţilor.

Egalitatea de gen este un drept uman fundamental consacrat de Carta ONU, fiind unul dintre obiectivele principale ale Organizaţiei, potrivit site-ului oficial al UIT. Sectorul tehnologiei TIC dispune de instrumente care pot ajuta la accelerarea progreselor în vederea atingerii acestor obiective.

RADIOCOM susţine egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la locul de muncă, în sectorul TIC, prin asigurarea unui climat concurenţial, pornind de la analiza atentă a experienţei dobândite, a nevoilor curente de formare şi perfecţionare în domeniul, până la asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii.

În RADIOCOM încurajam gândirea creativă şi inovatoare, iar salariatele sunt tratate ca indivizi ce au libertatea totală a acţiunii în îndeplinirea sarcinilor de serviciu într-un mediu de lucru sigur, sănătos şi productiv, unde diplomaţia şi profesionalismul sunt două coordonate foarte importante.

Angajamentul RADIOCOM faţă de salariaţi se manifestă la locul de muncă printr-o serie de măsuri concepute să promoveze şi să recompenseze realizările individuale şi de echipă, încurajând schimbul de opinii şi dialogul în ambele sensuri.

Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are scopul de a ajuta la creşterea gradului de conştientizare a posibilităţilor pe care utilizarea Internetului şi a altor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor le pot aduce societăţilor şi economiilor, precum şi dezvoltărilor din domeniul digital.

Ziua de 17 mai marchează anual, începând din 1969, aniversarea semnării, în 1865, a primei Convenţii Internaţionale de Telegrafie şi, astfel, a înfiinţării UIT. UIT a fost fondată cu scopul de a facilita modificările ulterioare ale acestei Convenţii.

UIT este un organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), cu sediul la Geneva, Elveţia, în cadrul căruia guvernele şi sectorul privat realizează coordonarea la nivel mondial a serviciilor de reţele de telecomunicaţii.

România este membră a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 1866.

RADIOCOM este, din august 1998, membră a Sectorului Radiocomunicaţii din UIT, cu drepturi depline şi obligaţii conforme cu statutul Uniunii.


Departamentul Comunicare Imagine RADIOCOM