17.05.2022 - RADIOCOM sărbătoreşte astăzi, 17 mai, Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor

17.05.2022 - RADIOCOM sărbătoreşte astăzi, 17 mai, Ziua Mondială a Telecomunicaţiilorşi a Societăţii Informaţionale

Astăzi, 17 mai, sărbătorim Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societă ţii Informaţionale. Este ziua în care îi felicităm pe toţi specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).


Directorul General al RADIOCOM, Dragoş C.-L. PREDA, cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi a Societă ţii Informaţionale:


"Sectorul TIC joacă un rol semnificativ în toate aspectele societăţii moderne, iar specialiştii din domeniu au o contribuţie esenţială în dezvoltarea economică.


Odată cu pandemia de Covid-19, indiferent de vârstă şi pregătire, am înţeles cu toţii importanţa infrastructurii de telecomunicaţii pentru buna funcţionare a afacerilor, administraţiei publice şi societăţii în general.


Dacă până mai ieri Societatea Informaţională era un deziderat, un obiectiv relativ îndepărtat şi mai puţin palpabil, acum doi ani am realizat cu toţii că digitalizarea reprezintă fundamentul societăţii umane în acest secol. Digitalizarea şi utilizarea pe scară largă a comunicaţiilor prin toate tehnologiile moderne sunt cele care ne-au demonstrat că putem face faţă unui flagel pandemic, că ne permit să păstram distanţarea fizică, rămânând totodată conectaţi atât la nivel social cât şi economic.


În cursa pentru digitalizare, România este obligată la continuitate, dar o continuitate prin schimbare. Iar când mă refer la schimbare desigur mă gândesc, în primul rând, la noile tehnologii, la 5G, la IoT, dar şi la o schimbare de mentalităţi atât în ceea ce priveşte operatorii şi furnizorii de echipamente şi până la autorităţile de reglementare. Aşa cum afirmam în multiple ocazii, dacă vrem să avem o societate digitalizată, dacă vrem să transpunem în mod corect toate soluţiile pe care le reclamăm şi de care avem nevoie pentru tele-şcoală, tele-muncă, e-sănătate, trebuie să avem comunicaţii transpuse corect în România. O altă dimensiune extrem de importantă este transpunerea pachetului normativ Codul European al Comunicaţiilor Electronice. Această Directivă stabileşte un set de norme actualizate pentru reglementarea comunicaţiilor electronice în ţările UE, servicii de telecomunicaţii, facilităţi şi servicii asociate. Totodată, prin acest cod se stabilesc sarcini pentru autorităţile naţionale de reglementare şi pentru alte autorităţi competente şi se instituie un set de proceduri pentru a asigura armonizarea cadrului de reglementare la nivelul întregii Uniuni Europene. Tot în acest set se regăsesc şi anumite specificaţii legate de normativele din construcţii, mă refer la acele normative de care s-au blocat şi se blochează întotdeauna inclusiv operatorii, în vederea transpunerii juste şi cât mai rapide a interconectării.


Interconectarea şi viteza de transmitere a datelor au devenit astfel principalele ţinte ale civilizaţiei umane, iar România trebuie să rămână în topul ţărilor care-şi propun aceste strategii de dezvoltare.


În acest context, RADIOCOM îşi propune parcurgerea unui nou ciclu evolutiv de cinci ani, aferent perioadei 2021-2025, în baza unui cadru strategic general care să ofere o viziune pe termen scurt, mediu şi lung - până în 2030-2035.


Scopul principal este de a defini o nouă orientare strategică a RADIOCOM, astfel încât provocările viitorului să poată fi depăşite, iar obiectivele strategice să poată fi îndeplinite cu succes.


În încheiere, vă urez tuturor celor care activaţi în această industrie energie creatoare şi perseverenţă în îmbunătăţirea accesului, utilizării şi creşterii calităţii TIC! ".


***


Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societă ţii Informaţionale este sărbătorită, anual, cu scopul de a contribui la creşterea gradului de conştientizare a utilizării internetului şi a celorlalte tehnologii de informare şi comunicare în domeniile economic şi social, precum şi a modalităţilor de a reduce decalajul digital, conform www.un.org.


Anul acesta Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societă ţii Informaţionale se desfăşoară sub genericul : "Tehnologii digitale pentru persoanele în vârstă ".


Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii informaţionale se serbează anual pe data de 17 mai, marcând două zile internaţionale.


Prima a fost Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor, marcată din 1969 pentru a aniversa semnarea Convenţiei Telegrafice Internaţionale şi crearea Uniunii Internaţionale pentru Telecomunicaţii (UIT), în 1865. A doua a fost Ziua Mondială a Societăţii Informaţionale, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), în martie 2006.


Din noiembrie 2006, în urma Conferinţei UIT din Antalya, Turcia, s-a decis să sărbătorească ambele evenimente pe data de 17 mai, sub denumirea de Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale.


UIT este un organism specializat al ONU, cu sediul la Geneva, Elveţia, în cadrul căruia guvernele şi sectorul privat realizează coordonarea la nivel mondial a serviciilor de reţele de telecomunicaţii.


România este membră a UIT din anul 1866. RADIOCOM este, din august 1998, membră a Sectorului Radiocomunicaţii din UIT, cu drepturi depline şi obligaţii conforme cu statutul Uniunii.