Anunţ privind proiect - com. Ghimeş Făget, jud. Bacău


Anunţ privind decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău de a încadra proiectul "Consolidare pilon metalic suport antene, extravilan, comuna Ghimeş Făget, judeţul Bacău" în procedura de evaluare a impactului asupra mediului - 11.12.2019

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. - Direcţia Radiocomunicaţii Iaşi, prin reprezentant NICOLAE LUPAŞCU, titular al proiectului "Consolidare pilon metalic suport antene, extravilan, comuna Ghimeş Făget, judeţul Bacău", propus a fi amplasat în comuna Ghimeş Făget, extravilan, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, de luni până joi, între orele 08:00 - 16:00, şi vineri între orele 08:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.