Anunţ privind proiect - oraş Târgu Ocna, jud. Bacău


Anunţ privind decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău de a încadra proiectul "Consolidare pilon metalic suport antene, oraş Târgu Ocna, judeţul Bacău" în procedura de evaluare a impactului asupra mediului - 11.12.2019

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. - Direcţia Radiocomunicaţii Iaşi, prin reprezentant NICOLAE LUPAŞCU, titular al proiectului "Consolidare pilon metalic suport antene, oraş Târgu Ocna, judeţul Bacău" , propus a fi amplasat în oraşul Târgu Ocna, punct Mânăstirea Măgura Ocnei, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, de luni până joi, între orele 08:00 - 16:00, şi vineri între orele 08:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.