31.05.2022 - Dragoş C.-L. PREDA, Director General RADIOCOM: "Înfiinţarea unei reţele naţionale LoRaWAN, o opţiune pentru oraşe inteligente"

Dragoş C.-L. PREDA, Director General RADIOCOM:


"Înfiinţarea unei reţele naţionale LoRaWAN, o opţiune pentru oraşe inteligente"


       Odată cu dezvoltarea rapidă a paradigmei internetului lucrurilor (Internet of Things, IoT), oraş ele au noi oportunităţi de a deveni inteligente, iar edilii acestora încep să recunoască şi să adopte potenţialul datelor şi al tehnologiei.


       Obiectivele unui oraş inteligent sunt aparent comune, dar extrem de complexe şi ambiţioase în ceea ce priveş te implementarea lor: îmbunătăţirea performanţei, optimizarea resurselor, reducerea deseurilor, tratarea sustenabilă a cantităţilor din ce în ce mai crescute de gunoi menajer şi nu numai, consumului şi costurilor curente, şi, cel mai important, îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor săi. în acest sens amintesc faptul că la finele anului 2020 am reuşit, prin parteneriatul semnat în calitate de Secretar de stat pentru Telecomunicaţii alături de ASRO, să încadrăm ISO 37120:2018 "Indicatori pentru servicii urbane și calitatea vieții", aprobat de Directorul General al ASRO la 23 decembrie 2020. Cu ajutorul acestor tehnologii, serviciile publice ar putea fi puse în funcţiune şi implementate cu mai multă precizie.


       Construirea oraş elor inteligente, evident, nu se va întâmpla peste noapte, necesită pregătire, planificare atentă şi o strategie bine documentată, susţinută la toate nivelurile administrative şi, bineînţeles, aprobată şi acceptată de către cetăţeni şi comunităţiile acestora.


       Noi, la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM), prospectăm reţeaua LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) - o tehnologie promiţătoare, dezvoltată pentru a depăşi provocările aplicaţiilor IoT. LoRaWAN are o arhitectura asemănătoare cu cea a reţelelor celulare, însă este o alternativă la conectivitatea celulară de tipul 2G sau 3G în proiectele în care este necesară o acoperire mai mare şi transferul unui volum mic de date către dispozitive cu o autonomie energetică crescută. Acest tip de reţea răspunde unor cerinţe esenţiale în proiectele IoT: comunicare bidirecţională, securitate completă, mobilitate şi servicii de localizare.


       Gândim că înfiinţarea unei reţele naţionale LoRaWAN a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. este soluţia pentru multe dintre provocările cu care se confruntă creearea comunităţilor inteligente, pentru că locuitorii acestora să beneficieze de o calitate a vieţii crescute, prin îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii.


       Reţeaua naţională radio a localităţilor şi comunităţilor inteligente, ce va adopta standardul global LoRaWAN, va putea oferi comunicaţii bidirecţionale cu o acoperire radio (până la 15 km) cu un consum foarte redus de energie, permiţând funcţionarea de până la 15 ani pe aceeaşi baterie. Un alt punct forte este acela că tehnologia LoRaWAN utilizează benzile radio fără licenţă ISM (industriale, ştiinţifice, medicale) pentru implementari de reţea cu costuri reduse.


       Astfel, în fiecare comunitate din ţară, având în vedere acoperirea naţională teritorială a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., se va putea construi şi opera o reţea comercială de joasă putere (LPWAN), utilizând tehnologia LoRaWAN, la rândul lor aceste reţele pot fi legate între ele prin Fibră Optică, formând Reţeaua Naţională Radio.


       Standardul deschis LoRaWAN, combinat cu frecvenţe de operare fără costuri de licenţă şi staţii de bază cu cost redus, va permite implementarea de reţele în doar câteva luni cu investiţii minime.


       Noua reţea a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.va permite aplicaţii diversificate la scară largă, bazate pe IoT, pe întreg teritoriul României, devenind cea mai mare reţea LoRaWAN, până în prezent, din Uniunea Europeană.


       Fiecare comunitate va utiliza reţeaua pentru supraveghere şi monitorizare, bazată pe un volum mare de senzori, facilitând colectarea datelor de la:


               
 • contoare de energie, iluminat stradal, senzori de parcare, echipamente de monitorizare a stării, staţii de calitate a aerului, containere pentru deş euri ş i reciclare, canalizări, contorizarea digitală a apei, gestionarea infrastructurii comunităţii, ş colile, monitorizarea activelor, cum ar fi parcurile, grădinile şi terenurile de sport ce pot fi irigate în mod optim prin monitorizarea umidităţii solului, reducând, astfel, deş eurile şi întreţinerea neprogramată, plus multe altele;

 •        
 • informaţii despre localizarea activelor, senzorii detectează uşile deschise, ferestrele sau miş carea, persoanele şi procesele alertate atunci când sunt depăş ite pragurile de stare şi dispozitivele trimit alerte atunci când sunt detectate emisii de fum şi foc;

 •        
 • pot gestiona consumurile energetice mai eficient, pot detecta întreruperile, lămpile sparte sau întreruperile în alimentare. Gestionând inteligent iluminatul, oraşele sunt capabile să promoveze securitatea în zonele urbane, precum şi să îmbunătăţească siguranţa pentru pietoni, biciclişti, automobilişti.

 •        Reţeaua Naţională Radiocomunicatii S.A. de tip LoRaWAN va putea fi înfiinţată prin creearea unei platforme SaaS, găzduită într-o instituţie specializată a statului, ce va oferi acces la conectivitate şi la o suită de instrumente şi aplicaţii, inclusiv o capacitate de auto-testare, pentru a sprijini integrarea soluţiilor dezvoltate de diferiţi dezvoltatori. Instrumentele de auto-testare pentru aplicaţii şi dispozitive care utilizează benzile de frecvenţe LoRaWAN vor putea fi accesibile dezvoltatorilor într-o zonă dedicată - o locaţie cu acoperire LoRaWAN.


         În ceea ce priveşte securitatea acestei tehnologii, datele transmise sunt criptate de la senzor la platformă, securizate în Cloud prin socketuri securizate SSL şi autentificare single sign-on, în timp ce aplicaţiile şi browserele utilizate de clienţii finali sunt securizate HTTPS.


         Parteneri în Reţeaua Naţională Radiocomunicatii S.A. de tip LoRaWAN pot fi toţi cei care vor recunoaş te potenţialele beneficii ale IoT, din industrii precum agricultura, asistenţa medicală, planificare urbană etc.


         Eficienţa sporită, competitivitatea şi gestionarea eficientă a resurselor vor rezulta din precizia datelor furnizate de conectivitatea dintre diversele echipamente dotate cu sensori (M2M).


         Reţeaua Naţională Radiocomunicatii S.A. de tip LoRaWAN este ideală pentru oraş ele inteligente pentru că implică un cost foarte mic pentru implementarea ş i întreţinerea infrastructurii de reţea, datorită numărului mare de legături, distanţei lungi de propagare ş i acoperire radio, redundanţei bune şi usurinţei pentru implementarea unui număr mare de senzori.


         Aş adar, reţeaua LoRaWAN este o soluţie rentabilă care va permite oraş elor/ localităţilor/ partenerilor să aibă un control complet al reţelei şi datelor, gestionând senzori şi dispozitive cu un cost total de achiziţie scăzut.


         Odată ce reţeaua este implementată, este uşor şi rentabil să creş ti valoarea investiţiei în timp prin adăugarea de dispozitive noi. De asemenea, oferă securitate standardizată şi robustă, instrumente de gestionare a reţelei de ultimă generaţie, calitate ridicată a serviciului.


         Prin intermediul Platformei SaaS a LoRaWAN Radiocomunicaţii, ce va fi utilizată de parteneri, activităţile acestora vor beneficia de progrese semnificative în tehnologia IoT, inclusiv reţele cu mai multe aplicaţii, cloud computing, analiza datelor şi o nouă generaţie de dispozitive şi senzori alimentaţi cu baterii. Toate aceste tehnologii se vor reuni prin conectarea în reţeaua LoRaWAN.