Termeni si Conditii
1. Definitii
1.1. In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:
Marci inregistrate: reprezinta marcile inregistrate ale RADIOCOM. (RADIOCOM, BINET, RING+);
Site: reprezinta site-ul Internet apartinand RADIOCOM., care se afla la adresa www.radiocom.ro, prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informatii privind serviciile si produsele acestuia;
RADIOCOM: reprezinta Societatea Nationala de Radiocomunicatii S.A., cu sediul in Sos Oltenitei, Nr.103, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/7677/1998 si avand Codul Unic de Inregistrare RO 10881986;
Termeni si conditii: reprezinta prezentele termeni si conditii pe care Utilizatorul are obligatia sa le respecte pentru a i se permite accesarea Site-ului;
Utilizator: reprezinta persoana care acceseaza Site-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Termenii si conditiile prezentului Site, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare;
Utilizare abuziva: reprezinta utilizarea Site-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii RADIOCOM;

2. Continutul Site-ului

2.1. Informatiile publicate pe Site sunt informatii de interes general despre RADIOCOM, produsele acestuia, a partenerilor sai cat si alte informatii considerate de RADIOCOM ca fiind de interes pentru Utilizatori.

2.2. Informatiile sunt puse la dispozitia Utilizatorilor de regula, in mod gratuit. RADIOCOM isi rezerva dreptul de a implementa anumite servicii pe site ce vor fi oferite contra cost Utilizatorilor.

2.3. RADIOCOM este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra Site-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia precum si asupra tuturor Marcilor inregistrate in numele RADIOCOM si publicate pe Site. Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale RADIOCOM, prevazute de legislatia in vigoare.

3. Utilizarea Site-ului

3.1.
Utilizatorul se obliga sa acceseze si sa utilizeze Site-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o Utilizare abuziva.

4. Limitarea raspunderii RADIOCOM

4.1. Raspunderea pentru continutul Site-ului. RADIOCOM nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe Site. Pentru verificarea acuratetii informatiilor furnizate de RADIOCOM, Utilizatorul poate solicita informatii la la e-mail telemarketing@radiocom.ro sau tel. 0800.330.880.

4.2. Nerespectarea Termenilor si conditiilor. RADIOCOM nu raspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

4.3. Prejudicii cauzate prin folosirea neautorizata a informatiilor care apar pe Site. RADIOCOM nu raspunde pentru folosirea neautorizata a informatiilor care apar pe Site.

4.4. Incapacitatea de accesare a Site-ului precum si a altor site-uri. RADIOCOM nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri publicate pe Site.

4.5. Utilizarea Browserului Internet. RADIOCOM garanteaza utilizarea optima a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 6.

5. Modificari

5.1. RADIOCOM isi rezerva dreptul de a modifica, fara notificare prealabila continutul Site-ului, modificarile astfel efectuate urmand a fi publicate pe Site.

5.2. Termenii si conditiile pot fi modificate de RADIOCOM la anumite intervale de timp fara anuntarea personala a Utilizatorului. Aceste modificari vor fi aduse la cunostinta Utilizatorului prin afisarea pe Site si vor intra in vigoare la data prevazuta de acestea sau la data afisarii pe Site, oricare dintre acestea este ultima.